OFFICINA FERRARI CARLO SPA | ИТАЛИЯ

Виа Гьярола Нуова, 114
41042 Фьорано-Моденезе (MO) Италия

Тел. +39 0536 830973 – 830990
Факс +39 0536 832860

Регистр.номер в реестре предприятий в Модене 01018850360
ИНН 01018850360
Уставной капитал 300.000,00 Евро